Blog

 • Zwrot kosztów noclegu w kabinie pojazdu
  Praca zawodowego kierowcy nie jest łatwa – ciągłe i dalekie podróże mogą być naprawdę męczące. Nierzadko pojawia się także konieczność nocowania w kabinie prowadzonego pojazdu – czy w takim przypadku pracownikowi należy się zwrot kosztów?…
 • Czym są wspólnoty mieszkaniowe?
  Ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład kreślonej nieruchomości nazywamy wspólnotą mieszkaniową. Tak naprawdę ta konstrukcja prawna posiada wiele zalet i możliwości. Czy dokładnie jest więc wspólnota mieszkaniowa i kiedy może powstać?  Tworzenie wspólnoty mieszkaniowej…
 • Wycena szkody na pojeździe
  Szkoda na pojeździe zawsze wiąże się z koniecznością jej wyceny przez odpowiedniego specjalistę. Właściciel auta może co prawda samodzielnie dokonać takiej czynności, jednak jeśli nie posiada odpowiedniej wiedzy i doświadczenia w tym zakresie, ubezpieczyciel z…
 • Mieszkania komunalne
  Podstawowym celem mieszkań komunalnych jest zapewnienie warunków lokalowych najbiedniejszym obywatelom. Z różnych przyczyn ludzie nie są w stanie zakupić własnego mieszkania lub domu, w związku z czym ustawodawca przewidział możliwość udostępnienia im lokali socjalnych. Aby…
 • Sprawy o alimenty
  Świadczenia alimentacyjne pojawiają się wówczas, gdy uprawniona do nich osoba nie jest w stanie samodzielnie zapewnić swojego utrzymania. W takiej sytuacji ma ona dwa wyjścia – albo zwrócić się o pomoc do zobowiązanego u ugodowo…
 • Czym jest prawo pracy?
  Prawo pracy, jak wskazuje na to sama nazwa, reguluje wszelkie relacje prawne wynikające ze stosunku pracy. Podstawowym aktem prawnym odnoszącym się do tej materii jest oczywiście Kodeks pracy. W polskim systemie istnieje jednak szereg innych…
 • Czym jest prawo budowlane?
  Budowa domu wiąże się z koniecznością przejścia przez wiele formalności prawnych – wie o tym każdy, kto choć raz musiał zmierzyć się z tym tematem. Inwestor musi znać dokładnie przepisy regulujące omawianą tematykę, w przeciwnym…
 • Ubezpieczenia społeczne
  Podstawowym celem każdego ubezpieczenia jest zagwarantowanie bezpieczeństwa finansowego danej osoby w sytuacji, gdy ona, posiadane przez nią mienie lub ktoś z jej bliskich dozna oznaczonego uszczerbku. Sens ubezpieczeń społecznych jest nieco inny, ponieważ wiąże się…
 • Kiedy można podwyższać zaliczki dla lokali użytkowych?
  Posiadanie własnościowego mieszkania w bloku wiąże się z koniecznością uiszczania czynszu do spółdzielni lub zaliczek na rzecz wspólnoty mieszkaniowej. W obu przypadkach takie opłaty mogą być podnoszone w zależności od tego jak duże stają się…
 • Prawo medyczne
  Kwestie medyczne należą do jednych z najbardziej skomplikowanych. Nic więc dziwnego, że w polskim prawie nie odnajdziemy żadnego kodeksu, który by regulował tę materię w całkowity i wyczerpujący sposób. Tak naprawdę prawo medyczne jest zbiorem…
 • Eksmisja
  Eksmisja jest formą przymusowego wyprowadzenia się danej osoby z zajmowanej nieruchomości. W praktyce dotyczy najczęściej sytuacji, w których najemca nie chce opuścić lokalu mieszkalnego, do którego nie ma już żadnych prawa. Eksmisja może także pojawić…
 • Zaskarżenie uchwały w małej wspólnocie mieszkaniowej
  Wspólnoty mieszkaniowe powinny podejmować zgodne decyzje w sprawach, które dotyczą części wspólnych zajmowanego budynku. W praktyce rzadko zdarza się jednak, aby wszyscy lokatorzy byli ze sobą całkowicie zgodni. Co jeśli podjęta przez wspólnotę uchwała okaże…
 • Sprawy spadkowe
  Nie każdy wie, że powołanie do dziedziczenia nie oznacza automatycznego nabycia spadku. Oczywiście może się tak zdarzyć, jednak nawet i to nie zwalnia spadkobiercę od obowiązku załatwienia wszystkich formalności w takiej sprawie. Sprawy spadkowe dotyczą…
 • Rozwody
  Rozwód jest potocznym określeniem sposobu na rozwiązanie małżeństwa cywilnego. Tak naprawdę może być orzeczony wyłącznie przez właściwy sąd – sama wola małżonków nie jest tutaj decydująca. Ustawodawca przewidział w jakich sytuacjach może dojść do formalnego…
 • Czym jest prawo cywilne?
  Pojęcie prawa cywilnego jest w zasadzie znane większości – co jednak dokładnie kryje się pod tym sformułowaniem i jakie akty prawne regulują tę dziedzinę życia? Okazuje się, że prawo cywilne jest bardzo szerokie i znajduje…
 • Gdy lekarz popełni błąd
  Popełnienie błędu medycznego wiąże się z odpowiedzialnością osoby, która doprowadziła do jego powstania. W zdecydowanej większości przypadków winę za takie zdarzenie ponoszą lekarze i pielęgniarki. Obecne przepisy wyraźnie wskazują co zrobić, gdy lekarz popełni błąd…
 • Czym jest windykacja?
  Odzyskiwanie długów nie zawsze jest prostym zadaniem, szczególne, gdy wierzyciel sam musi zmierzyć się z tym problemem. Na rynku funkcjonują jednak firmy oferujące wsparcie w tego rodzaju sprawach, chodzi oczywiście o firmy windykacyjne. Czym tak…
 • Obsługa prawna firm
  Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga posiadania wiedzy nie tylko z danej dziedziny, którą będzie zajmowała się firma, ale także i znajomości prawa oraz szeroko rozumianej księgowości. Przedsiębiorca ma prawo wykonywać wszystko obowiązki administracyjno-prawne samodzielnie, może jednak…
 • Odszkodowanie za zmarnowany urlop
  Prawo do urlopu wypoczynkowego przysługuje każdemu pracownikowi. Powinno być bezwzględnie wykorzystywane w naturze, a zatrudniony nie może się go zrzec. Co jednak jeśli urlop będzie zmarnowany? Czy w takim przypadku przysługuje roszczenie odszkodowawcze?  Pojęcie nieudanego…