Wycena szkody na pojeździe

Wycena szkody na pojeździe

Szkoda na pojeździe zawsze wiąże się z koniecznością jej wyceny przez odpowiedniego specjalistę. Właściciel auta może co prawda samodzielnie dokonać takiej czynności, jednak jeśli nie posiada odpowiedniej wiedzy i doświadczenia w tym zakresie, ubezpieczyciel z pewnością podważy jego kalkulację.

Szkoda na pojeździe

Możliwość ubiegania się o wypłatę odszkodowania z tytułu uszkodzenia pojazdu istnieje, gdy auto było ubezpieczone lub gdy udowodni się, że sprawca ponosi winę za powstałą szkodę i będzie musiał ją naprawić ze środków pochodzących ze swojego własnego majątku.

Wypłata odszkodowania pojawi się oczywiście tylko wtedy, gdy udowodnimy powstałą szkodę, co w przypadku zniszczeń materialnych pojazdu nie jest aż tak trudnym zadaniem. Niekiedy jednak wymagane jest również wykazanie związku przyczynowego pomiędzy szkodą a zachowaniem sprawcy danego zdarzenia.

Szkoda na pojeździe może obejmować tak naprawdę wiele różnych elementów. W praktyce mogą więc to być niewielkie rysy i zadrapania w lakierze, obtarcia opon lub szyb, ale także i poważniejsze uszkodzenia np. pod postacią całkowitego zniszczenia samochodu.

Odszkodowanie za uszkodzony samochód

Zniszczone auto upoważnia jego właściciela do wystąpienia o zapłatę odszkodowania od sprawcy wypadku. W praktyce wszystkie formalności są jednak załatwiane przez agencje ubezpieczeniowe, które samodzielnie regulują kwestie finansowe pomiędzy polisami sprawcy a poszkodowanego. Przypomnijmy, że w Polsce każdy kierowca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia OC, z którego najczęściej dokonuje się wypłaty odszkodowań powypadkowych. W rzeczywistości funkcjonują także inne dodatkowe polisy – AC, dzięki którym możliwość uzyskania odszkodowania jest jeszcze większa.

Wypłata stosowanego odszkodowania wiąże się przede wszystkim z koniecznością zgłoszenia zdarzenia i wszystkich uszkodzeń w pojeździe, opisania całej sprawy, a także wskazania wszystkich uczestników, bądź sprawców wypadku. Oczywiście część szkód nie wiąże się z kolizją drogową (uszkodzenia mogą powstać np. na parkingu podczas aktu wandalizmu), nie przekreśla to jednak szans na uzyskanie odszkodowania, o ile oczywiście właściciel auta posiadał stosowne ubezpieczenie.

Wycena szkody na pojeździe

Wycena uszkodzeń w pojeździe jest dokonywana w zdecydowanej większości przypadków przez rzeczoznawcę majątkowego zatrudnionego przez zakład ubezpieczeń. Jeśli jednak odszkodowanie nie będzie wypłacone z polisy ubezpieczeniowej sprawcy zdarzenia lub właściciela auta, szkoda powinna zostać wyceniona przez samego poszkodowanego. W tym drugim przypadku można oczywiście skorzystać z pomocy odpowiedniego rzeczoznawcy, jednak będzie to oczywiście odpłatne – średni koszt opinii wynosi w tym przypadku ok. 2-5 tys. zł, przy czym cena ta jest zróżnicowana od wielkości szkody w aucie (im będzie ona większa, tym więcej pracy musi wykonać rzeczoznawca, a więc większe będzie jego wynagrodzenie).

W przypadku wyceny dokonywanej w ramach ubezpieczenia OC lub AC sprawa jest stosunkowo prosta. Właściciel auta zgłasza fakt uszkodzenia swojemu ubezpieczycielowi, a ten następnie samodzielnie wynajmuje odpowiedniego fachowca do dokonania wyceny. W dalszej kolejności ubezpieczyciel umawia rzeczoznawcę z właścicielem pojazdu celem dokonania oględzin, podczas których sfotografuje cały pojazd i istniejące uszkodzenia. Następnie w ciągu kilku lub kilkunastu dni fachowiec sporządza opinię, w której ustala wartość szkody i proponuje odpowiednią rekompensatę pieniężną. Właściciel pojazdu ma oczywiście możliwość wglądu w przygotowaną przez rzeczoznawcę opinię i może ją w każdym zakresie zakwestionować.

Podważenie wyceny szkody na pojeździe

Jeśli właściciel samochodu nie zgadza się z wyceną rzeczoznawcy, może oczywiście podważyć wydaną przez niego opinię i wnieść odwołanie od decyzji ubezpieczyciela co do wysokości proponowanego odszkodowania. W tym celu należy złożyć odpowiednie pismo do zakładu ubezpieczeń w terminie wyznaczonym w odebranej decyzji o wypłacie bądź odmowie wypłaty odszkodowania. Właściciel może zakwestionować zarówno całość zaproponowanej kwoty, jak i również tylko jej oznaczoną część. Powinien jednak w każdym przypadku uzasadnić swoje stanowisko oraz wskazać jak dużego odszkodowania oczekuje. Jeśli ubezpieczyciel uzna jego stanowisko, wysokość proponowanej kwoty zostanie podwyższona, jeśli nie – właściciel auta będzie mógł skierować sprawę do sądu, który rozstrzygnie przy pomocy odpowiednich biegłych jaka powinna być wartość słusznego odszkodowania. Sprawa sądowa wydłuży oczywiście okres oczekiwania na wypłatę stosownej kwoty, w niektórych przypadkach jest to jednak konieczne, aby uzyskać jakiekolwiek odszkodowanie.

Pozostałe

Obsługa prawna firm

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga posiadania wiedzy nie tylko z danej dziedziny, którą będzie zajmowała się firma, ale także i znajomości prawa oraz szeroko rozumianej księgowości.

Czytaj artykuł

Czym jest prawo pracy?

Prawo pracy, jak wskazuje na to sama nazwa, reguluje wszelkie relacje prawne wynikające ze stosunku pracy. Podstawowym aktem prawnym odnoszącym się do tej materii jest

Czytaj artykuł