Obsługa prawna firm

Obsługa prawna firm

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga posiadania wiedzy nie tylko z danej dziedziny, którą będzie zajmowała się firma, ale także i znajomości prawa oraz szeroko rozumianej księgowości. Przedsiębiorca ma prawo wykonywać wszystko obowiązki administracyjno-prawne samodzielnie, może jednak skorzystać w tym zakresie z pomocy oferowanej przez specjalistów.

Obowiązki przedsiębiorców

Podstawowym obowiązkiem każdej osoby, która decyduje się założyć własną działalność gospodarczą jest terminowe opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz zaliczek na podatek dochodowy. Jeśli przedsiębiorca zatrudnia dodatkowo inne osoby, musi pamiętać także o obowiązkach, które wynikają wprost z przepisów Kodeksu pracy.

W praktyce ilość i zakres zobowiązań nakładanych na polskich przedsiębiorców jest z roku na rok zwiększana. Ustawodawca lubi zmieniać przepisy regulujące prowadzenie zarówno małych, średnich, jak i dużych zakładów, co w praktyce nie ułatwia życia przedsiębiorcom.

Pamiętajmy jednak, że na chwilę obecną żaden przepis nie nakłada obowiązku korzystania z obsługi prawnej firm. Innymi słowy, przedsiębiorca może samodzielnie realizować wszystkie obowiązki względem państwa. Powstaje jednak pytanie – czy ma do tego odpowiednie doświadczenie i wiedzę? Liczba regulacji prawnych w Polsce ulega bardzo częstym zmianom, dotyczy to także w zasadzie ciągłego procesu nowelizacyjnego. Aby sprostać aktualnym wymogom stawianym przez prawo, przedsiębiorca musiałby na bieżąco studiować coraz to nowsze przepisy. Tak naprawdę nikt nie ma na to czasu i po to właśnie na rynku funkcjonuje wiele firm oferujących obsługę prawną przedsiębiorstw.

Kto może obsłużyć przedsiębiorstwo?

Tak naprawdę zdecydowanym liderem wśród firm obsługujących przedsiębiorców są kancelarie prawne oraz podatkowe. Na kolejnym miejscu uplasowały się biura księgowe lub pojedynczy przedstawiciele tego zawodu. Na rynku funkcjonuje także wiele firm prywatnych, które co prawda same nie są typowymi kancelariami, jednak zatrudniają prawników, doradców i księgowych, którzy są niejako wypożyczani przedsiębiorcom wg odpowiednich stawek godzinowych lub w formie ryczałtowej.

Co oferuje obsługa prawna firm?

Zakres oferty pomocy prawnej dla przedsiębiorców jest bardzo zróżnicowany. Wiele zależy tak naprawdę od tego jak duża jest dana działalność i w jakiej formie jest wykonywana. Niewielka pomoc będzie potrzebna przy prowadzeniu jednoosobowej działalności gospodarczej, z kolei w przypadku spółek prawa handlowego potrzebne będzie większe doświadczenie i wiedza.

W praktyce w ramach czynności oferowanych przez firmy zajmujące się obsługą prawną przedsiębiorców możemy odnaleźć:

 • porady prawne dotyczące działalności Klienta,
 • opiniowanie umów,
 • przygotowywanie umów, regulaminów i statutów,
 • informowanie o zmianach w przepisach prawa,
 • prowadzenie spraw pracowniczych,
 • reprezentacja Klienta w kontaktach z dłużnikami, organami administracji, sądami i organami egzekucyjnymi,
 • tworzenie opinii prawnych,
 • sporządzanie różnego rodzaju pism m. in. do instytucji publicznych, organów administracji, sądów,
 • windykacja wierzytelności,
 • pomoc w sprawach pracowniczych,
 • zakładanie i rejestracja spółek,
 • rozwiązywanie i likwidacja spółek,
 • przekształcenie i podział spółek,
 • rejestrowanie zmian w KRS,
 • zmiany w zakresie umów i statutów spółek,
 • prowadzenie pełnej lub ograniczonej księgowości przedsiębiorstwa.

W obecnych czasach obsługa prawna firm może odbywać się w sposób zdalny – jest to wygodne zarówno dla samego przedsiębiorcy, jak i obsługujących go fachowców. Ma to również praktyczny aspekt – pomoc może być oferowana w zasadzie z każdego miejsca na Ziemi, zaś osobiste spotkania z przedstawicielami danej firmy mogą być ograniczone tylko do kilku razy w roku.

Obsługa prawna firm – czy warto?

Pomimo, iż obsługa prawna firm nie jest koniecznością, to warto skorzystać z takiej możliwości i powierzyć wykonywanie zadań specjalistom, którzy znają się na swoim fachu. Przedsiębiorca nie musi wówczas angażować się w sprawy, które są dla niego obce i które zajęłyby mu zdecydowanie więcej czasu, niż doświadczonemu prawnikowi lub księgowemu. Pomoc prawna jest oczywiście odpłatna, jednak zważywszy na sporą liczbę firm, które specjalizują się w takiej materii, oferowane ceny są naprawdę konkurencyjne. W zależności od zapotrzebowania przedsiębiorcy może on skorzystać z podstawowej opcji wsparcia, a w razie ewentualnych większych problemów – wykupić dodatkowy pakiet.

Pozostałe

Mieszkania komunalne

Podstawowym celem mieszkań komunalnych jest zapewnienie warunków lokalowych najbiedniejszym obywatelom. Z różnych przyczyn ludzie nie są w stanie zakupić własnego mieszkania lub domu, w związku

Czytaj artykuł