Obsługa prawna firm

Proponujemy Państwu pełen zakres usług prawnych w dziedzinie prawa spółek handlowych. Ze względu na długotrwałą praktykę zdobyliśmy doświadczenie potrzebne do rozwiązywania problemów i udzielania porad zarówno właścicielom firm oraz podmiotom świadczącym usługi cywilnoprawne.

Naszym zadaniem jest reprezentacja Klienta przed sądami i organami administracji publicznej. W ramach obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, udzielamy naszym Klientom pomocy w bieżącej obsłudze ich przedsiębiorstw. Świadczymy pomoc prawną w powoływaniu nowych spółek handlowych, ich łączeniu, dzieleniu a także przy prowadzeniu przekształceń spółek handlowych. Nasze doświadczenie skutecznie wykorzystujemy w postępowaniach toczących się z naszym udziałem w Krajowym Rejestrze Sądowym. Oferujemy nadto usługi w zakresie likwidacji działalności gospodarczej oraz w postępowaniu upadłościowym i naprawczym.