test 1
blog

Wycena szkody na pojeździe

Szkoda na pojeździe zawsze wiąże się z koniecznością jej wyceny przez odpowiedniego specjalistę. Właściciel auta może co prawda samodzielnie dokonać takiej czynności, jednak jeśli nie posiada odpowiedniej wiedzy i doświadczenia w tym zakresie, ubezpieczyciel z pewnością podważy jego kalkulację.  

Szkoda na pojeździe 

Możliwość ubiegania się o wypłatę odszkodowania z tytułu uszkodzenia pojazdu istnieje, gdy auto było ubezpieczone lub gdy udowodni się, że sprawca ponosi winę za powstałą szkodę i będzie musiał ją naprawić ze środków pochodzących ze swojego własnego majątku.  

Wypłata odszkodowania pojawi się oczywiście tylko wtedy, gdy udowodnimy powstałą szkodę, co w przypadku zniszczeń materialnych pojazdu nie jest aż tak trudnym zadaniem. Niekiedy jednak wymagane jest również wykazanie związku przyczynowego pomiędzy szkodą a zachowaniem sprawcy danego zdarzenia.  

Szkoda na pojeździe może obejmować tak naprawdę wiele różnych elementów. W praktyce mogą więc to być niewielkie rysy i zadrapania w lakierze, obtarcia opon lub szyb, ale także i poważniejsze uszkodzenia np. pod postacią całkowitego zniszczenia samochodu.  

Odszkodowanie za uszkodzony samochód 

Zniszczone auto upoważnia jego właściciela do wystąpienia o zapłatę odszkodowania od sprawcy wypadku. W praktyce wszystkie formalności są jednak załatwiane przez agencje ubezpieczeniowe, które samodzielnie regulują kwestie finansowe pomiędzy polisami sprawcy a poszkodowanego. Przypomnijmy, że w Polsce każdy kierowca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia OC, z którego najczęściej dokonuje się wypłaty odszkodowań powypadkowych. W rzeczywistości funkcjonują także inne dodatkowe polisy – AC, dzięki którym możliwość uzyskania odszkodowania jest jeszcze większa. 

Wypłata stosowanego odszkodowania wiąże się przede wszystkim z koniecznością zgłoszenia zdarzenia i wszystkich uszkodzeń w pojeździe, opisania całej sprawy, a także wskazania wszystkich uczestników, bądź sprawców wypadku. Oczywiście część szkód nie wiąże się z kolizją drogową (uszkodzenia mogą powstać np. na parkingu podczas aktu wandalizmu), nie przekreśla to jednak szans na uzyskanie odszkodowania, o ile oczywiście właściciel auta posiadał stosowne ubezpieczenie.  

Wycena szkody na pojeździe 

Wycena uszkodzeń w pojeździe jest dokonywana w zdecydowanej większości przypadków przez rzeczoznawcę majątkowego zatrudnionego przez zakład ubezpieczeń. Jeśli jednak odszkodowanie nie będzie wypłacone z polisy ubezpieczeniowej sprawcy zdarzenia lub właściciela auta, szkoda powinna zostać wyceniona przez samego poszkodowanego. W tym drugim przypadku można oczywiście skorzystać z pomocy odpowiedniego rzeczoznawcy, jednak będzie to oczywiście odpłatne – średni koszt opinii wynosi w tym przypadku ok. 2-5 tys. zł, przy czym cena ta jest zróżnicowana od wielkości szkody w aucie (im będzie ona większa, tym więcej pracy musi wykonać rzeczoznawca, a więc większe będzie jego wynagrodzenie).  

W przypadku wyceny dokonywanej w ramach ubezpieczenia OC lub AC sprawa jest stosunkowo prosta. Właściciel auta zgłasza fakt uszkodzenia swojemu ubezpieczycielowi, a ten następnie samodzielnie wynajmuje odpowiedniego fachowca do dokonania wyceny. W dalszej kolejności ubezpieczyciel umawia rzeczoznawcę z właścicielem pojazdu celem dokonania oględzin, podczas których sfotografuje cały pojazd i istniejące uszkodzenia. Następnie w ciągu kilku lub kilkunastu dni fachowiec sporządza opinię, w której ustala wartość szkody i proponuje odpowiednią rekompensatę pieniężną. Właściciel pojazdu ma oczywiście możliwość wglądu w przygotowaną przez rzeczoznawcę opinię i może ją w każdym zakresie zakwestionować.  

Podważenie wyceny szkody na pojeździe 

Jeśli właściciel samochodu nie zgadza się z wyceną rzeczoznawcy, może oczywiście podważyć wydaną przez niego opinię i wnieść odwołanie od decyzji ubezpieczyciela co do wysokości proponowanego odszkodowania. W tym celu należy złożyć odpowiednie pismo do zakładu ubezpieczeń w terminie wyznaczonym w odebranej decyzji o wypłacie bądź odmowie wypłaty odszkodowania. Właściciel może zakwestionować zarówno całość zaproponowanej kwoty, jak i również tylko jej oznaczoną część. Powinien jednak w każdym przypadku uzasadnić swoje stanowisko oraz wskazać jak dużego odszkodowania oczekuje. Jeśli ubezpieczyciel uzna jego stanowisko, wysokość proponowanej kwoty zostanie podwyższona, jeśli nie – właściciel auta będzie mógł skierować sprawę do sądu, który rozstrzygnie przy pomocy odpowiednich biegłych jaka powinna być wartość słusznego odszkodowania. Sprawa sądowa wydłuży oczywiście okres oczekiwania na wypłatę stosownej kwoty, w niektórych przypadkach jest to jednak konieczne, aby uzyskać jakiekolwiek odszkodowanie.