oferta

Eksmisja

Eksmisja jest formą przymusowego wyprowadzenia się danej osoby z zajmowanej nieruchomości. W praktyce dotyczy najczęściej sytuacji, w których najemca nie chce opuścić lokalu mieszkalnego, do którego nie ma już żadnych prawa. Eksmisja może także pojawić…

oferta

Sprawy spadkowe

Nie każdy wie, że powołanie do dziedziczenia nie oznacza automatycznego nabycia spadku. Oczywiście może się tak zdarzyć, jednak nawet i to nie zwalnia spadkobiercę od obowiązku załatwienia wszystkich formalności w takiej sprawie. Sprawy spadkowe dotyczą…

oferta

Rozwody

Rozwód jest potocznym określeniem sposobu na rozwiązanie małżeństwa cywilnego. Tak naprawdę może być orzeczony wyłącznie przez właściwy sąd – sama wola małżonków nie jest tutaj decydująca. Ustawodawca przewidział w jakich sytuacjach może dojść do formalnego…

blog

Gdy lekarz popełni błąd

Popełnienie błędu medycznego wiąże się z odpowiedzialnością osoby, która doprowadziła do jego powstania. W zdecydowanej większości przypadków winę za takie zdarzenie ponoszą lekarze i pielęgniarki. Obecne przepisy wyraźnie wskazują co zrobić, gdy lekarz popełni błąd…

oferta

Czym jest windykacja?

Odzyskiwanie długów nie zawsze jest prostym zadaniem, szczególne, gdy wierzyciel sam musi zmierzyć się z tym problemem. Na rynku funkcjonują jednak firmy oferujące wsparcie w tego rodzaju sprawach, chodzi oczywiście o firmy windykacyjne. Czym tak…

oferta

Obsługa prawna firm

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga posiadania wiedzy nie tylko z danej dziedziny, którą będzie zajmowała się firma, ale także i znajomości prawa oraz szeroko rozumianej księgowości. Przedsiębiorca ma prawo wykonywać wszystko obowiązki administracyjno-prawne samodzielnie, może jednak…

oferta

Odszkodowanie za zmarnowany urlop

Prawo do urlopu wypoczynkowego przysługuje każdemu pracownikowi. Powinno być bezwzględnie wykorzystywane w naturze, a zatrudniony nie może się go zrzec. Co jednak jeśli urlop będzie zmarnowany? Czy w takim przypadku przysługuje roszczenie odszkodowawcze?  Pojęcie nieudanego…