O NAS

Wierzymy w doświadczenie! 

Radca prawny
Małgorzata Rola – Pawłow

Małgorzata-Rola – Pawłow

Posiada kilkunastoletni staż pracy. Specjalizuje się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego i prawa pracy. Umiejętność nawiązywania kontaktu z klientem pozwala jej na dogłębne zbadanie problemu i zaproponowanie najlepszego dla klienta rozwiązania.

 

Jej naczelna zasadą w kontaktach z klientami jest dobro klienta i szukanie takich rozwiązań by efekty były długofalowe i obciążone jak najmniejszym ryzykiem. Doświadczenie nabyte w trakcie obsługi podmiotów gospodarczych, spółek prawa handlowego, przedsiębiorców, aż po organy samorządu terytorialnego powoduje ogromną swobodę w niesieniu pomocy w sprawach związanych ze stosunkiem pracy - doskonale doradza tak właścicielom firm, jaki i pracownikom i podmiotom świadczącym usługi cywilnoprawne. Od kilku lat, z dużymi sukcesami, prowadzi sprawy z zakresu odszkodowań, w tym odszkodowań za błędy medyczne.

 

Ukończone na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego studia prawnicze, Studia Podyplomowe z zakresu prawa gospodarczego, aplikacja radcowska oraz wieloletnia praktyka w kancelariach prawniczych, firmach doradztwa podatkowego, owocują w pełni profesjonalnym podejściem do każdego klienta. Skupia wokół siebie doskonałych prawników.

 

Włada językiem niemieckim i rosyjskim.

Radca prawny
Monika Stępniewska

Monika Stępniewska

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, aplikację sędziowską, podyplomowe studia dla sędziów prowadzone przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Sędzia Sądu Rejonowego od 1992r do 2003r. Radca prawny od 2003 roku.

 

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Sądzie Rejonowym, w tym jako Przewodnicząca Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego. Prowadzi obsługę prawną takich podmiotów jak: ACUS Maria Sobiech i Piotr Stefaniuk sp.j. ( właściciel odzieżowej marki CATERINA), Trianon sp. z o.o. (właściciel marki odzieżowej Sorella), Grupy Kapitałowej Auto - Hit, ZUOK Rudno sp. z o.o. ( spółka komunalna zajmująca się odpadami komunalnymi), Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego " Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie.

 

Ekspert w dziedzinie prawa lokalowego, gospodarki odpadami komunalnymi, zamówień publicznych oraz realizacji projektów inwestycyjnych współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej.

 

Posługuje się językiem angielskim i rosyjskim.

Aplikant radcowski
Michał Marczuk

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Współpracownik kancelarii od 2011 r.

 

Michał Marczuk specjalizuje się w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych, jak również w prawie cywilnym, gospodarczym i w prawie pracy. Aplikant radcowski Michał Marczuk reprezentuje zarówno przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych m. in. w sporach przed sądami powszechnymi dotyczących szeroko pojętego prawa lokalowego obejmującego sprawy związane z najmem lokali mieszkalnych, komunalnych i użytkowych oraz odnoszącymi się do kwestii odrębnej własności lokali i funkcjonowania Wspólnot Mieszkaniowych. Ponadto Michał Marczuk prowadzi szereg postępowań sądowych i egzekucyjnych mających na celu odzyskanie należności pieniężnych od niewypłacalnych dłużników. Aplikant radcowski posiada również doświadczenie w reprezentowaniu klientów kancelarii przed Sądami Administracyjnymi.

 

Włada językiem angielskim.

Aplikant radcowski
Magdalena Ciupak

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Współpracownik kancelarii od 2012 r.

 

Jej praktyka koncentruje się głównie na prawie cywilnym w tym na dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych oraz ubezpieczeniowych zwłaszcza z tytułu wypadków komunikacyjnych.