Wspólnoty mieszkaniowe

Kancelaria zajmuje się kompleksową obsługą prawną wspólnot mieszkaniowych. Odbywamy dyżury w siedzibach wspólnot, udzielamy porad prawnych związanych z bieżącą działalnością wspólnoty. Ponadto, reprezentujemy wspólnoty w sprawach sądowych, w postępowaniach administracyjnych, sądowoadministracyjnych.

Nadzorujemy prawidłowy przebieg zebrań członków wspólnoty, dbamy o prawidłowe formułowanie uchwał, zarządzeń. Prowadzimy postępowania sądowe i egzekucyjne przeciwko dłużnikom wspólnoty, przygotowujemy wezwania do zapłaty, kierujemy sprawy na drogę postępowania sądowego oraz egzekucyjnego. Doradzamy w sprawach zakładania wspólnot, dokumentów niezbędnych do powstania wspólnoty, rejestracji, zgłoszenia do organów administracji publicznej. Prowadzimy sprawy dotyczące wad w budynkach, sporów z wykonawcami robót budowlanych oraz innych usług. Reprezentujemy wspólnoty w sprawach z zakresu prawa budowlanego, rzeczowego (służebności przejazdu, przesyłu).