Prawo rodzinne

Spośród pracowników Kancelarii wyróżnić można specjalistów w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego i osobowego. Jest to niezwykle delikatna dziedzina prawa, ponieważ sprawy z tego zakresu często opierają się na ludzkich dramatach i różnych zdarzeniach losowych. W sytuacjach, gdy ludźmi często kierują emocje warto zwrócić się o pomoc do profesjonalisty, który jako osoba „z zewnątrz” będzie w stanie racjonalnie ocenić sytuację i poszukać ewentualnych rozwiązań.

Nasi prawnicy prowadzą kompleksowo sprawy w następujących dziedzinach:

1. Sprawy majątkowe, m.in.:

 • umowy majątkowe małżeńskie (intercyza), regulacje zobowiązań małżonków względem siebie,
 • podział majątku wspólnego,
 • ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym,
 • zniesienie wspólności ustawowej,

2. Sprawy związane z zawarciem małżeństwa, m.in.:

 • zezwolenie na zawarcie małżeństwa osobie, która nie posiada wymaganego wieku,
 • zwolnienie z obowiązku złożenia dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa.

3. Sprawy związane z rozwiązaniem małżeństwa, m.in.:

 • separacja ,
 • rozwód (bez orzekania o winie/ z orzekaniem o winie),
 • stwierdzenie nieistnienia małżeństwa,

4. Sprawy alimentacyjne, m.in.:

 • dochodzenie przed sądem alimentów na dziecko/ małżonka,
 • podwyższenie/ obniżenie alimentów,
 • wystąpienie do komornika o egzekucję alimentów,
 • wystąpienie do sądu o tzw. zaspokojenie potrzeb rodziny.

5. Sprawy związane z pochodzeniem dziecka:

 • ustalenie ojcostwa/ macierzyństwa,
 • uznanie dziecka,
 • zaprzeczenie ojcostwa/ macierzyństwa,
 • nadanie nazwiska ojca,
 • zmiana nazwiska.

6. Sprawy związane z adopcją, opieką, kuratelą, m.in.:

 • przysposobienie,
 • ubezwłasnowolnienie,
 • zezwolenie dla opiekuna na dokonanie czynności,
 • ustanowienie kuratora,

7. Sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej, m.in.:

 • przyznanie/ ograniczenie/ pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • ustalenie kontaktów,
 • zezwolenie na rozporządzenie majątkiem dziecka.

8. Sprawy z zakresu ubezwłasnowolnienia- ubezwłasnowolnienie całkowite/ częściowe.