Prawo pracy

Prawnicy naszej Kancelarii świadczą pomoc prawną z zakresu prawa pracy na rzecz pracowników, przedsiębiorstw oraz przedsiębiorców. Świadczymy także usługi w obszarze ubezpieczeń społecznych. Udzielamy porad prawnych z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych, reprezentujemy Klientów w sporach z organami rentowymi oraz w sporach sądowych z zakresu ubezpieczeń społecznych we wszystkich instancjach.

Na rzecz pracowników, korzystających z naszych usług prowadzimy sprawy z zakresu:

 • odwołania od wypowiedzeń (tzw. dyscyplinarek),
 • czasu pracy pracowników, dochodzenia wynagrodzenia za godziny nadliczbowe,
 • dochodzenia należności za pracę w delegacji,
 • ustalenia stosunku pracy (przekształcenie umów zlecenia/umów o dzieło w umowę o pracę) oraz roszczeń przysługujących z tytułu świadczenia pracy na podstawie umowy o pracę,
 • sporządzenia i opiniowania umów o pracę,
 • związanych z dyskryminacją, lobbingiem w pracy,
 • wypadków przy pracy, dochodzenia odszkodowań.

Zakres usług świadczonych na rzecz pracodawców oraz przedsiębiorstw obejmuje między innymi:

 • sporządzanie oraz opiniowanie dokumentów z zakresu prawa pracy ( m.in. umowy o prace, regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, umowy o zakazie konkurencji),
 • pomoc w negocjacjach pracodawców ze związkami zawodowymi,
 • przygotowywanie pism procesowych z zakresu prawa pracy,
 • reprezentowanie pracodawców w postępowaniach sądowych we wszystkich instancjach sądowych.