Prawo cywilne

W oparciu o nasze doświadczenie zajmujemy się sporządzaniem i negocjowaniem, projektów umów nazwanych (m.in. umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy, pożyczki, dostawy oraz robót budowlanych), jak również projektami umów nienazwanych, m.in. umów franchisingowych, inwestycyjnych.

Dodatkowo analizujemy projekty umów wraz ze wskazaniem możliwych nieprawidłowości oraz opiniujemy je pod kątem zabezpieczenia interesów Klienta. W tym zakresie profesjonalnie zajmujemy się: umowami kredytowymi, umowami przestępnymi dotyczącymi zakupu mieszkania, umowami najmu lokali użytkowych czy też mieszkaniowych.

Naszym zadaniem jest zastępstwo prawne przed sądami powszechnymi, w celu reprezentacji Klienta. Świadczymy również usługi z zakresu odszkodowania wynikających z niemożności wykonania lub niewłaściwej realizacji umowy, jak również odszkodowania za szkodę i zadośćuczynienie za krzywdę oraz ochronę dóbr osobistych.

Istnieje możliwość zniesienia współwłasności w dogodnym dla Państwa trybie. Dodatkowo Kancelaria trudni się sporządzaniem profesjonalnych wniosków, pozwów, zażaleń, apelacji oraz wszelkiego rodzaju skarg, a także reprezentowaniem Klientów w sporach sądowych przed sądami wszystkich instancji. Oferujemy również przeprowadzanie postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego. W związku z dużym doświadczeniem nabytym w trakcie obsługi podmiotów gospodarczych, spółek prawa handlowego, przedsiębiorców proponujemy pomoc prawną w zakresie dochodzenia żądań przez podmioty prawne.

Do przykładowych obszarów świadczonych przez nas usług należą między innymi:

  • sporządzanie projektów umów nazwanych (m.in. umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy, pożyczki, o roboty budowlane, dostawy),
  • sporządzanie projektów umów nienazwanych (m.in. umowy franchisingowe, inwestycyjne),
  • odszkodowanie za szkodę i zadośćuczynienia za krzywdę,
  • ochrona dóbr osobistych,
  • zniesienie współwłasności,
  • analiza projektów umów oraz ich opiniowanie pod kątem zabezpieczenia interesów Klienta,
  • postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające.