OFERTA

Zobacz czym się zajmujemy! 

Oferujemy Państwu szereg usług związanych z pracą na rzecz wspólnot mieszkaniowych oraz właścicieli kamienic. Do naszych usług należy przeprowadzanie postępowań reprywatyzacyjnych, jak również zakładanie wspólnot mieszkaniowych oraz wsparcie w bieżących sprawach. Dodatkowo prowadzimy postępowania przeciwko lokatorom nieposiadającym prawa do lokali oraz wszelkie postępowania eksmisyjne.

Oferujemy Państwu szereg usług w związku ze sprawami dotyczącymi mieszkań komunalnych, poczynając od najmu mieszkania komunalnego, poprzez wypowiedzenie umowy najmy lokalu aż do wykupu mieszkania komunalnego. Dodatkowo zajmujemy się sprawami związanymi z eksmisją.

Kancelaria oferuje szeroki zakres usług dotyczących prawa rodzinnego, m.in. sprawami związanymi z rozwodem, alimentami, podziałem majątku po rozwodzie. Świadczymy również usługi z zakresu spraw dotyczących kontaktu rodziców z dzieckiem, a także nabycia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej.

Kancelaria oferuje sprawy z zakresu prawa cywilnego. Skupiamy się na sporządzaniu fachowych projektów umówi oraz analizie i opinii projektów umów pod kątem zabezpieczenia interesów Klienta. Ponadto świadczymy usługi związane z ochroną dóbr osobistych oraz szeroko rozumianym odszkodowaniem za szkodę i zadośćuczynieniem za krzywdę. Oprócz tego reprezentujemy Klienta w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym.

Kancelaria oferuję pełen zakres w związku ze świadczeniem usług dotyczących prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Przygotowujemy wszelkie umowy oraz pisma procesowe z zakresu prawa pracy. Prowadzimy sprawy z zakresu mobbingu i dyskryminacji w miejscu zatrudnienia. Dodatkowo świadczymy usługi dotyczące wypadków przy pracy.

Kancelaria oferuje świadczenia z zakresu prawa budowlanego. Przede wszystkim zapewnimy obsługę w zakresie spraw dotyczących wadliwego wykonania robót budowlanych. Dodatkowo przygotujemy oraz zanalizujemy umowy o roboty budowlane, mające na celu zbadanie ryzyk prawnych. Przede wszystkim zapewnimy fachową reprezentację Klienta przed sądami oraz podczas negocjacji z inwestorami.

Oferujemy kompleksowe usługi z zakresu prawa spadkowego i okołospadkowego. Zajmujemy się m.in. sądowym podziałem majątku, uczestniczymy w negocjacjach pozasądowych, dochodzimy do zapłaty zachowku należnego osobie nie uwzględnionej w testamencie.

Świadczymy kompleksowe usługi z zakresu prawa medycznego. Przede wszystkim zajmujemy się problemami związanymi z wykonywaniem zawodu lekarza, jego odpowiedzialnością za zakażenia. Dodatkowo zajmujemy się problemami związanymi z dokumentacją medyczną, kontrolą podmiotów leczniczych i ochroną danych medycznych oraz prawami pacjenta.

Kancelaria oferuje pomoc z zakresu spółek prawa handlowego. Zajmujemy się rejestracją spółek prawa handlowego, stałą obsługą przedsiębiorstw, prowadzeniem ich bieżących spraw oraz odbywaniem dyżurów w ich siedzibach. Ponadto świadczymy usługi z zakresu prawa upadłościowego oraz naprawczego.

Kancelaria świadczy usługi w zakresie windykacji, w szczególności w zakresie sporządzania wezwań do zapłaty, wszelkich porozumień i umów, uczestniczymy także w przedsądowych negocjacjach oraz reprezentujemy Klienta przed sądem i w postępowaniu egzekucyjnym.

Kancelaria oferuje usługi związane ze sprawami alimentacyjnymi. Zapewniamy klientom fachową reprezentację przed sądem, jak również w negocjacjach pozasądowych. Nasi prawnicy zajmą się kompleksową pomocą z zakresu obowiązku alimentacyjnego.

Świadczymy usługi z zakresu postępowania eksmisyjnego na wszystkich jego etapach. Dokonujemy analizy stanu prawnego, przygotowujemy umowy najmu nieruchomości oraz wypowiedzenia stosunków owego najmu. Do naszych usług należy także tworzenie wniosków o wszczęcie egzekucji oraz wezwania do opuszczenia, opróżnienia lub wydania lokalu.

Oferujemy kompleksową obsługę w sprawach rozwodowych i okołorozwodowych, m. in.: o podział majątku, regulacji zobowiązań małżonków względem siebie, alimenty, a także o ustalenie kontaktu z dziećmi i władzy rodzicielskiej.