My w mediach

Gdy lekarz popełni błąd

Gdy lekarz popełni błąd

Gdy lekarz popełni błąd [KLIK]

Artykuł w Rzeczpospolitej, do którego komentarza udzieliła mecenas Małgorzata Rola-Pawłow.

Posted on
Posted in My w mediach